ATIK BERTARAFI ve ENERJİ GERİ KAZANIMI, KİMYASAL ÜRETİM TESİSLERİ

 

TM.I.P. S.r.l. - TERMOMECCANICA INDUSTRIAL PROCESS firması İtalya merkezli Termomeccanica Grubuna bağlı endüstriyel proseslerden açığa çıkan atıkların çevresel faktörler göz önünde bulundurularak geri kazanımını ve bertaraf edilmesini sağlayan tesislerin tasarımını ve kurulumunu yapmakta,  ayrıca kimyasal ürünlerin üretimi için son teknoloji üretim tesisleri tasarlamakta ve kurmaktadır.

Şirketimiz iki ayrı alanda faaliyet göstermektedir. 

İlk olarak "Çevresel Koruma" ; Endüstriyel proseslerde emisyon sınırlarına uymak ve çevreye saygı duymak amacıyla üretimde sırasında açığa çıkan katı, sıvı ve gazların atık olarak arıtılması, iyileştirilmesi, işlenmesi ve geri kazanımı için tesisler tasarlar ve tedarik eder.

İkinci olarak " Üretim Tesisleri" ; En ileri proses teknolojilerini kullanarak kimyasal ürünlerin üretimi için tesisler tasarlar ve üretir.

Uygulamalarda Kullanılabilecek Teknolojiler  :

1- Atık Yakma 
a. Organik Sıvıların veya Organik karışımlar tarafından kirletilmiş sulu atıkların komple enerji geri dönüşümünü sağlayan atık yakma fırınları. 
b. Katı ve Çamur halde bulunan atıkların komple enerji geri dönüşümünü sağlayan atık yakma fırınları. 
2- Atık Gaz Oksidasyonu
a. Termal Oksidasyon Tesisi
b. Katalitik Oksdiasyon Tesisi 
c. Regenerative Termal Oksidasyon Tesisi ( RTO ) 
3- Solvent İyileştirme
a. Distilasyon Tesisleri ( Sürekli, Kesikli, birden çok etkili vb. )
b. Adsorbsiyon Tesisleri ( Aktif Karbon  , Möleküler Elek ) 
c. Absorbsiyon Tesisleri ( Fiziksel ve Kimyasal Absorbsiyon ) 
4- Kirli Gaz İyileştirme/İşleme
a. Distilasyon Tesisleri ( Sürekli, Kesikli, birden çok etkili vb. )
b. Adsorbsiyon Tesisleri ( Aktif Karbon , Möleküler Elek ) 
c. Baca Gazı Arıtımı ( Kuru ve Islak elementlerin minimize edilmesi ) 
5- Sıvı İşleme
a. Atık Su 'dan Solvent'i elemek için ayrıştırma Tesisleri ( Tipik Petrol & Gaz eleminasyonu BTEX)
b. Organik bileşen maddeler içeren atık sular için arıtma Tesisleri 
c. Evaporasyon ve Konsantrasyon Tesisleri
6- Kimya Tesisleri 
a. Kauçuk Bazlı Yapıştırıcı Üretim Tesisi
b. Resin Üretimi
c. Tutkal Üretimi
d. Fomaldehit Üretimi ve Down Stream Ürünleri Üretim Tesisi
e. Üre Formaldehit Üretimi ( Yavaş Salınım Gübreleri )
f. Baz Yağdan yağlayıcı madde ve katkı maddeleri üretimi
g. Yardımcı Kimyasalların üretimi için Kimyasal Karıştırma

Uygulamaların Kullanılabileceği Başlıca Sektörler 

1- Petrol Rafinerileri : 
a. Petrol rafinelerinde çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak çözümler sunabiliriz. 
a.i. Isı geri kazanımı ve Baca Gazı arıtma ile bilrikte komple Sıvı ve Gaz için termal oksidasyon tesisi.
a.ii. Çamur Yakımı ; Distilasyondan arda kalan ve/veya atık su tesisinden çıkan çamur bertarafı.
a.iii. SO2 ; H2S ; NOx işleme ; kirletilmiş atık gaz temizlenmesi. 
a.iv. Koku problemleri için koku hafifletme ve giderme ; genelde atık su tesislerinden oluşan kokular. 
a.v. Aktif Karbon ile Hidrokarbon buharı veya Solvent geri kazanımı 
a.vi. BTEX ( Genelde atık su da bulunan Butane, Toluene, Xyene vb.)  Ayrıştırılması ve termal oksidasyon.
2- Kimya Tesisleri 
a. Kimya Tesislerinde her türlü çevresel soruna karşı çözüm sunabiliriz. 
a.i. Gaz Atıkları temizleme paketleri 
a.ii. Kirletilmiş ventler için Rejenerative Oksidasyon ( RTO ) ve Termal oksidasyon sistemleri. 
a.iii. Sıvı ve Çamur Yakma tesisleri ve Enerji geri kazanımı. 
a.iv. Komplike Yakma Fırınları ( Kimyasal bir tesisin tüm atıkları ( Katı, Sıvı , Gaz ve Çamur ) çok amaçlı bir yakma tesisinde yakılarak enerji geri kazanımı sağlanabilir. 
3- Üre ve Gübre Üreticileri 
a. Amonyak temizleyici ; Üre üretim tesislerinde amonyak tarafından kirletilmiş havayı iyileştirme.
b. Amonyak Ayrıştırma  & Gaz yıkama ABSROBER ( Üre Üretim Tesisleri için )
c. Üre Formaldehit Üretim Tesisleri kurulumu ( Yavaş çözünen gübre üretimi ) 
4- İlaç Üretim Tesisleri
a. Genellike API ve Bulk bölümleri için sadece çevresel sorunları giderme konusunda hizmetler sunabiliriz. 
a.i. Atık Gazları iyileştirme paketleri.
a.ii. Kirletilmiş Ventler için RejenerativeTermal Oksidasyon ( RTO ) ve Reküperatif Termal oksidasyon sistemleri. 
a.iii. Sıvı atık yakma tesisi ve enerji Geri kazanımı
a.iv. Komplike Yakma Fırınları ( Kimyasal bir tesisin tüm atıkları ( Katı, Sıvı , Gaz ve Çamur ) çok amaçlı bir yakma tesisinde yakılarak enerji geri kazanımı sağlanabilir. 
a.v. Solvent Distilasyon Tesisleri.
5- Büyük Kapsamlı Atık Su İşleme Tesisleri 
a. Gazlı Atıkları İşleme/İyileştirme Paketleri / Genellikle oluşan Koku problemlerine çözüm üretme. 
b. Kirletilmiş Ventler için Rejenerative Termal Oksidasyon Sistemi ( RTO ). 
c. Çamur Yakma Tesisleri ve Enerji Geri Kazanımı. 
6- Yapışkan Bant ve Yapışkanlı Koruyucu Film Üreticileri
a. Yüksek verimli Solvent arındırma ve Kauçuk bazlı yada Akrilik Yapışan Üretim Tesisleri için Solvent Geri kazanım Sistemleri.
7- Kaplama ve Emprenye Yapan Tesisler 
a. Resin Hazırlama Ünitesi ve kurutma fırınlarından gelen kirli atık gazlar için RTO (Rejeneratif Termal Oksidasyon ) ve Solvent geri kazanım Tesisleri.
8- Sunta ve Kontraplak Üretimi Yapan Tesisler
a. Formaldehit ve Tutkal tesislerini ve ilgili bütün teknoloji sağlayabiliriz. 
9- Tahta ve Meyve Türev Ürünleri 
a. Furfural, Tanin, Peçtin ekstraksiyonu ve ilgili tesis veya teknolojileri sağlayabiliriz. 

RTO ( Regenerative Thermal Oxidizers ) 
Rejeneratif Termal Oksidasyon sistemi ile Kirletilmiş havanın işlenmesi/ temizlenmesi. 

Daha önce RTO teknolojisini Kurmuş olduğumuz Alanlar hakkında daha spesifik bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 
1- Fleksografik Basım 
2- Tifdruk Basım
3- Kağıt Emprenye Tesisi
4- Fiberglass ve Karbon Fiber Emprenye Tesisi
5- Plastik Film Metalizasyonu
6- Sentetik Deri Üretimi
7- Su Geçirmez Zar ( Membrane ) Üretimi
8- Flaster Üretim Tesisi
9- İlaç Üretim Tesisi
10- Ayna/Cam Üretim Tesisi
11- Resin Üretim Tesisi
12- Maleik Anhidrit Üretim Tesisi
13- Boya Üretim Tesisi
14- Koku deodorizasyonu. 
 

 

Diğer Proses Ekipmanlarımız